Jakie dokumenty może przygotować notariusz?

Osoby, które chcą wykonać czy sporządzić testament, udają się do notariusza, który zaświadcza prawdziwość dokumentu. Notariusze zajmują się także wieloma innymi dokumentami, mogą być to przykładowo umowy, różnego typu akty notarialne czy też poświadczenia. U notariusza sporządzimy również wypisy czy też odpisy dokumentów, przykładowo mogą być to dokumenty takie jak prawo jazdy, dowód osobisty czy też świadectwo ukończenia szkoły.

Sporządzenia testamentów i umów notarialnych

Notariusz jest osobą zaufania publicznego, który powoływany jest przez ministra sprawiedliwości, a jego praca regulowana jest ustawą. Oczywiście notariusz będzie dbał o poprawność sporządzenia różnego typu dokumentów, warto pamiętać, iż dokumenty sporządzone przez notariusza będą posiadały moc dokumentu urzędowego. Często notariusze zajmują się poświadczeniem aktów dziedziczenia czyli testamentów, a także testamentów z innych krajów. Mogą również składać wniosek o wpis w księdze wieczystej wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Zatem jeżeli chcemy przekazać dzieciom dom, wówczas możemy udać się do notariusza, gdzie sporządzi on odpowiednie dokumenty, które podpiszemy. Notariusz przygotuje dla nas także dokumenty do urzędu skarbowego oraz sądu.

Notariusze posiadają swoje cenniki, może być on zróżnicowany w zależności od dokumentów, jakie powinny być sporządzone. Notariusz może poświadczać różnego rodzaju umowy zawierane przez dwie strony, osoby fizyczne czy też firmy. Oczywiście przygotowuje on umowy w dwóch kopiach, dla obu stron, poświadcza je pieczęcią, a obecnie również podpisem elektronicznym. Dzięki temu mamy pewność, iż dokument, który podpisujemy u notariusza, będzie wiążący, nie będzie mógł być podważony.

Jeżeli poszukujemy notariusza, który sporządzi dla nas dokumenty, można wejść na stronę https://notariuszopole.pl/, znajdziemy tam opis usług oferowanych przez rejenta, dowiemy się jakie rodzaje dokumentacji oraz aktów mogą zostać dla nas przygotowane. Oczywiście notariusz może także dokonywać czynności w miejscu zamieszkania, przykładowo jeżeli osoba jest chora lub leży w szpitalu, wówczas notariusz może udać się na miejsce w celu przygotowania dokumentu, przedstawienia ich do podpisu.